VOEGVULLING EN DRUKLAAG

Een goede aanhechting van de voegvulling met de vloer bekomt men door vooraf de elementen te reinigen en  overvloedig te bevochtigenen men zorgt dat het vulbeton goed tot beneden in de voeg aangedamd wordt.  De eventuele druklaag bestaat uit dezelfde betonsamenstelling als de voegvulling en moet gelijktijdig met deze voegvulling worden aangebracht.
Men probeert steeds het reeds gestorte gedeelte niet meer te betreden om het loskomen van de voegvulling met de elementen te voorkomen (o.a. oorzaak van scheurvorming).  Na het storten houdt men de vloer nog 2 dagen vochtig om te beletten dat deze te snel uitdroogt.
De volledige belasting mag slechts na het volledig uitharden van de voegvulling en druklaag aangebracht worden.
Het toepassen van een druklaag wordt beslist in overleg met onze studiedienst. Alle druklagen vanaf 40 mm worden voorzien van een wapeningsnet, minimaal # Ø5-150.
Bij aaneengeschakelde vloervelden is het noodzakelijk om steunpuntswapening toe te passen, dit in overleg met onze studiedienst.

Betonkwaliteit voegvulling en druklaag : C30/37 => te bestellen : C30/37-XC1-S3-14
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Fingo, moet aan bovenstaande betonkwaliteit voldaan worden.