TRANSPORT

Het transport kan zowel door de klant als door Fingo verzorgd worden.  Op de werf dienen de elementen steeds vrij van de grond te worden gestapeld.  Overkragingen zijn toelaatbaar mits het stophout niet verder dan op 1/5 van de lengte van het element ligt, en steeds vertikaal boven elkaar geplaatst wordt.  Manipulatie van de elementen moet met zorg gebeuren. (zie ook “montage”)
De volgende voorzorgsmaatregelen dienen door de klant genomen te worden :

  • Vrije inrit voor de vrachtwagen
  • Vrije en vlakke losplaats voor de vrachtwagen en vracht
  • Het nodige stophout, 10cm dik

Indien het transport door Fingo gerealiseerd wordt, beslist de chauffeur of het terrein bereikbaar is.  De werfverantwoordelijke mag die bevoegdheid, mits schriftelijk overeengekomen en met de volledige verantwoordelijkheid ter zijner laste, overnemen.