MILIEUKLASSE – OMGEVINGSKLASSE

De milieuklassen worden beschreven in EN 206, en zijn opgedeeld in volgende klassen :

MILIEUKLASSE

KlasseBeschrijving van het milieuInformatieve voorbeelden
X0Beton zonder wapening of gewapend beton in een zeer droge omgevingBeton binnen gebouwen met zeer lage luchtvochtigheid
XC1Droog of blijvend natBeton binnen gebouwen met lage luchtvochtigheid
Beton blijvend onder water
XC2Nat, zelden droogBetonoppervlakken langdurig in contact met water
Veel funderingen
XC3Matige vochtigheidBeton binnen gebouwen met matige of hoge luchtvochtigheid
Beton beschut tegen regen
XC4Wisselend nat en droogBetonoppervlakken in contact met water, maar die niet onder milieuklasse XC2 vallen
XD1Matige vochtigheidBetonoppervlakken blootgesteld aan chloriden uit de lucht
XD2Nat, zelden droogZwembaden
Beton blootgesteld aan chloridehoudend industriewater
XD3Wisselend nat en droogBrugdelen blootgesteld aan chloridehoudend spatwater
Verhardingen
Vloeren van parkeerplaatsen voor voertuigen
XS1Blootgesteld aan zout uit de lucht, maar niet in direct contact met zeewaterConstructies bij of aan de kust
XS2Blijvend onder zeewaterDelen van constructies in zee
XS3Getijde-, spat- en stuifzonesDelen van constructies in zee
XF1Niet volledig verzadigd met water, zonder dooizoutenVerticale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst
XF2Niet volledig verzadigd met water, met dooizoutenVerticale betonoppervlakken van wegconstructies blootgesteld aan vorst en met de lucht meegevoerde dooizouten
XF3Verzadigd met water, zonder dooizoutenHorizontale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst
XF4Verzadigd met water, met dooizouten of zeewaterWegen en brugdekken blootgesteld aan dooizouten
Spatzones van constructies in zee blootgesteld aan vorst
XA1Zwak agressief chemisch milieu volgens tabel 2 van EN 206-1Natuurlijke grond en grondwater
XA2Matig agressief chemisch milieu volgens tabel 2 van EN 206-1Natuurlijke grond en grondwater
XA3Sterk agressief chemisch milieu volgens tabel 2 van EN 206-1Natuurlijke grond en grondwater

In de NBN EN 206 worden deze milieuklassen omgezet naar omgevingsklassen.

 

OMGEVINGSKLASSEN

KlasseOmschrijvingVoorbeeldMilieuklassen
E0Niet Schadelijknvt
EIBinnenomgevingBinnenkant van gebouwenXC1
EEBuitenomgeving
EE1Geen vorstFundering onder vorstgrensXC2
EE2Vorst, geen contact met regenOverdekte open parkeergarage, kruipkelderXC3,XF1
EE3Vorst, contact met regenBuitenmuur in contact met regenXC4,XF1
EE4Vorst en dooizoutenDelen van weginfrastructuurXC4,XD3,XF4
ESZeeomgeving
Geen contact met zeewater, wel met zeelucht
ES1Geen VorstFundering onder vorstgrens in contact met brak waterXC2,XS2,XA1
ES2VorstBuitenmuur van gebouw aan kust in contact met regenXC4,XS1,XF1
Contact met zeewater
ES3OndergedompeldXC1,XS2,XA1
ES4Getijden- en spatzoneKaaimurenXC4,XS3,XF4,XA1
EAAgressieve omgeving
EA1Zwak agressieve chemische omgevingXA1
EA2Matig agressieve chemische omgevingXA2
EA3Sterk agressieve chemische omgevingXA3

Al onze elementen voldoen minimaal aan de milieuklassen XC1-XC2-XC3 of omgevingsklassen EI-EE1-EE2.
Andere klassen kunnen op vraag geproduceerd worden, eea in overleg met onze studiedienst.