SPECIALE UITVOERINGEN

ALGEMEEN

Fingo beperkt zich niet louter tot de productie van welfsels, maar heeft zich ook verder gespecialiseerd in specifieke wensen van de klanten. De supplementen worden door Fingo met dezelfde zorg als de productie uitgevoerd.
Op volgende pagina’s vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
Opmerking: de opgegeven waarden zijn richtwaarden. Andere waarden behoren, mits overleg, eventueel totde mogelijkheden.

TOLERANTIES

Toleranties op elementen :

Lengte gezaagdLengte gestortLengte bij schuine uiteindeBreedteBreedte pasplaatHoogte
Gewapend± 25mm
± 25mm
± 25mm
± 5mm± 25mmh ≤ 150mm: -5/+10mm
h ≥ 250mm: ±15mm
150mm < h < 250mm: lineaire interpolatie
Voorgespannen± 25mm± 25mm
± 25mm± 5mm± 25mmh ≤ 150mm: -5/+10mm
h ≥ 250mm: ±15mm
150mm < h < 250mm: lineaire interpolatie

Toleranties op sparingen :

LengteBreedtePositieBetonmaat1Staal 1Hoogte/Diepte
Gewapend± 20mm± 20mm± 20mm± 50mm± 30mm± 50mm
Voorgespannen± 50mm± 50mm± 50mm± 50mm± 30mm± 50mm

(1) Bij uitstekende wapening

Het hiernavolgend sparingsoverzicht geeft een indicatie van de mogelijkheden en zijn niet bindend, het geeft een overzicht van wat er productietechnisch mogelijk is, zonder rekening te houden met de stabiliteit. Indien een sparing de stabiliteit van de plaat in het gedrang brengt, zal ofwel een zwaarder wapeningstype genomen worden, of een ander welfseltype, of de sparing dient aangepast te worden, dit zal steeds in overleg met onze studiedienst gebeuren.
Grote sparingen die productietechnisch niet mogelijk zijn, kunnen meestal gerealiseerd worden door middel van een raveelconstructie.