PLAATSING EN ONDERSCHORING

De ongelijkmatigheden in het oplegvlak van de muren worden weggewerkt met behulp van een mortelbed met verdeelwapening (Ø10) of met een SBR-band.  Indien nodig dient men vooraf een onderschoring aan te brengen met een tegenpeil van 1mm/m.  Door middel van deze onderschoring worden al de elementen op gelijk niveau gebracht en blijft bij langere lengtes de sterkte van het element gewaarborgd.  De dwarsbalk mag 28 dagen na het aanstorten van de voegen en/of storten van de druklaag worden weggehaald.

Onderschoring vanaf
ElementtypeElementlengte
F1303.80m
F1705.30m

Voorgespannen welfsels dienen enkel ondersteund te worden als dit uitdrukkelijk op het legplan vermeld wordt.

De elementen dienen op de juiste plaats te worden gelegd. Vooral bij lijnlasten, met gebruik van verzwaarde elementen, dient men hieraan speciale zorg te besteden.
Ook zorgt men voor een nauwe aaneensluiting van de elementen, niet te ver uit elkaar doch ook zeker niet met de randen op elkaar.