OPLEGVOORZIENINGEN

3.A. UITSTEKENDE WAPENING

Met behulp van uitstekende wapening kan een verbinding gerealiseerd worden tussen welfsels en een betonnen balk. De wapening van de welfsels dient steeds boven de hoofdwapening van de balk te worden gelegd. Deze werkwijze laat toe om onderzijde welfsels bijna gelijk te krijgen met onderzijde balk.
Maximale lengte wachtijzer: 500 mm

uitwapmodel

Verankering bovenaan

uitwapboven

Verankering onderaan

uitwaponder

3.B. VERDUNNEN BOVENZIJDE

Bij opleg in stalen liggers kan het voorkomen dat de elementen niet in de ligger passen. Om niet naar een zwaarder type van ligger te moeten overschakelen, kunnen we ook de welfsels aan de bovenzijde verdunnen.
Het is noodzakelijk dat de welfsels ter plaatse van de verzwakte opleg tot 28 dagen na het storten van voegvulling en/of druklaag ondersteund worden, om breuk te vermijden.
Lmax= 200 mm

verdunboven

3.C. VERDUNNEN ONDERZIJDE 

Bij opleg op stalen liggers kan men opteren om aan de onderzijde een strook weg te halen zodat onderzijde ligger bijna op het zelfde niveau zit als onderzijde welfsel.
Als variant op deze werkwijze kan men ook gebruik maken van uitstekende wapening.
Afmetingen verdunning : 120mm x 12mm

verdunonder

VOORBEELDEN OPLEG OP STALEN LIGGERS

Opleg op een metalen ligger

liggerdetail

Opleg in een metalen ligger

liggeropleg

Uitstekende wapening

UWligger

Verdunde bovenzijde

verdunboven

Verdunde onderzijde

verdunonder