NOMINALE OPLEGLENGTE

IN HET GEVAL VAN SAMENWERKENDE VLOERELEMENTEN VOLGENS NBN B21-605

Aard ondersteuningNominale dikte vloerelement h (mm)1Nominale opleglengte a (mm)2
Staal
Beton ≥ C30/37
h < 270
≥ 703
270 ≤ h ≤ 320≥ 100
h > 320≥ 130
Metselwerk
Beton ≥ C30/37
h < 220≥ 70
220 ≤ h ≤ 270≥ 100
h > 2704≥ 150

(1) In het geval van composiete vloerelementen worden de grenswaarden van de nominale dikte hverminderd met de nominale dikte van de druklaag
(2) In het geval van niet-samenwerkende vloerelementen worden de aangegeven opleglengten vermeerderd met 20mm
(3) De nominale opleglengte a mag beperkt worden tot 60mm voor zover:
– de nominale dikte h niet groter is dan 200mm, desgevallend verminderd zoals bepaald in (1)
– de rekenwaarde van de oplegsterkte fRd ≥ 4MPa
– de lengte van de vloerelementen niet groter is dan 7200mm
NOOT: Deze voorwaarde zijn in regel vervuld in de gewone woningbouw
(4) Op metselwerk enkel mits tussenplaatsing van een betonnen verdeelbalk