Nominale opleglengte 2017-12-26T12:04:39+00:00

NOMINALE OPLEGLENGTE

IN HET GEVAL VAN SAMENWERKENDE VLOERELEMENTEN VOLGENS NBN B21-605

Aard ondersteuningNominale dikte vloerelement h (mm)1Nominale opleglengte a (mm)2
Staal
Beton ≥ C30/37
h < 270
≥ 703
270 ≤ h ≤ 320≥ 100
h > 320≥ 130
Metselwerk
Beton ≥ C30/37
h < 220≥ 70
220 ≤ h ≤ 270≥ 100
h > 2704≥ 150

(1) In het geval van composiete vloerelementen worden de grenswaarden van de nominale dikte hverminderd met de nominale dikte van de druklaag
(2) In het geval van niet-samenwerkende vloerelementen worden de aangegeven opleglengten vermeerderd met 20mm
(3) De nominale opleglengte a mag beperkt worden tot 60mm voor zover:
– de nominale dikte h niet groter is dan 200mm, desgevallend verminderd zoals bepaald in (1)
– de rekenwaarde van de oplegsterkte fRd ≥ 4MPa
– de lengte van de vloerelementen niet groter is dan 7200mm
NOOT: Deze voorwaarde zijn in regel vervuld in de gewone woningbouw
(4) Op metselwerk enkel mits tussenplaatsing van een betonnen verdeelbalk

FINGO
PLANT 1 Nijverheidsstraat 21
PLANT 2 Industrieweg 22
B-2390 Malle
T +32 (0) 3 309 26 26
F +32 (0) 3 311 72 41

FINGO-FREDERICKX
Schuttersveldstraat 11
B-3272 Messelbroek
T +32 (0)13 78 00 78
F +32 (0)13 77 83 95

fingo@fingo.be