MANIPULATIEVOORZIENINGEN

In de pasplaten van de voorgespannen welfsels worden steeds hijslussen voorzien om de plaatsing mogelijk te maken.

fs_hijslus