BESTEKOMSCHRIJVING – GEPREFABRICEERDE VLOERELEMENTEN UIT GEWAPEND BETON

ALGEMEEN

Leveren en plaatsen van elementen in gewapend beton met gladde, ruwe of geïsoleerde onderzijde, voorzien van BENOR-keurmerk, type Fingo of gelijkwaardig.

OMSCHRIJVING

Deze vloeren bestaan uit aaneengeschakelde kokerelementen in gewapend beton, welke na plaatsing eventueel te versterken zijn met een druklaag in gewapend beton.

MATERIAAL EN UITVOERING

De geprefabriceerde vloerelementen, samengesteld uit een hoogwaardig grindbeton, klasse C40/50, en getrild op metalen bekistingen, zijn onderworpen aan de BENOR-keuring en voldoen aan de technische voorschriften van PROBETON.  De wapening in de vorm van staven Ø5 tot Ø14, heeft een kwaliteit van DE 500 BS, en is BENOR-gekeurd.  Er zal steeds gestreefd worden om al de wapening in de elementen te plaatsen, eventuele bijlegwapening wordt indien mogelijk vermeden.
Alle eventuele sparingen, schuine sneden, verhoogde opleg en stekeinden worden door de fabrikant verzorgd.  De oplegging van de elementen wordt praktisch bepaald, doch bedraagt minimum 2 x 70mm.  De plaatsing gebeurt volgens de richtlijnen van de leverende firma.

BEREKENINGEN

De elementen worden berekend volgens de geldende Belgische normen.  Een gedetailleerde berekeningsnota met bijhorend legplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de ontwerper vooraleer met de werken te starten.

DRUKLAAG OP DE ELEMENTEN

Op de elementen wordt eventueel een druklaag in kiftbeton met klasse C30/37 gestort.  Deze druklaag dient zodanig aangebracht te worden dat deze één geheel vormt met de onderliggende vloerelementen, hiertoe dienen de elementen goed bevochtigd te worden vóór het storten van de druklaag.
Vanaf een dikte van 40mm moet de druklaag bewapend worden met een net (overlapping van min. 2 mazen).  Dikte van de druklaag, type wapeningsnet alsook eventuele steunpuntswapening worden door de fabrikant van de welfsels bepaald.

KENMERKEN VLOERELEMENTEN MET GLADDE ONDERZIJDE

Om een goede aansluiting te bekomen hebben de elementen naast de gebruikelijke V-vorm ook een kleine opstaande zijkant (zie figuur), andere vormen worden als variant geweigerd.voegmodel

De nominale breedte van de elementen bedraagt 600mm.
Pasplaten worden verzaagd uit volledige platen.
De elementen hebben een brandweerstand van REI60 (Rf 1u).

KENMERKEN VAN VLOERELEMENTEN MET RUWE ONDERZIJDE

Zijkanten van de vloerelementen zijn voorzien van “zwaluwstaarten”.
De nominale breedte van de elementen bedraagt 330mm of 500mm.
De elementen hebben een brandweerstand van REI60 (Rf 1u).

GEPREFABRICEERDE VLOERELEMENTEN UIT GEWAPEND BETON : GEISOLEERDE ONDERZIJDE

Als basis worden Fingo-elementen 500 breed ruw (Type 500) of 600 breed glad (Type 600) gebruikt.  Door middel van een vochtuithardende éénkomponentige PUR-lijm, met sterke thermische en mechanische eigenschappen, worden de isolatieplaten op de elementen bevestigd.

Type 500 :
De nominale breedte van de elementen bedraagt 500mm.
Pasplaten van 330mm breed zijn mogelijk.

Type 600 :
De nominale breedte van de elementen bedraagt 600mm.
Pasplaten worden verzaagd uit volledige platen.
Pasblokken uit geëxpandeerde polystyreen van 100,150 en 200mm breed.

OPMERKING

Terminologie der belastingen :

 • Gewicht ruwe vloer : afhankelijk van de fabrikant.
  Bestaat uit de vloerelementen, de voegvulling en de eventuele druklaag.
 • Nuttige Belasting : wordt bepaald door de ontwerper en bestaat uit het geheel van alle belastingen die op de ruwe vloer aangrijpen :
  – De afwerking van de vloer : o.a. chape, isolatie, vloerbekleding, bepleistering, vals plafond, technieken, …
  – De gebruiksbelasting : o.a. personen, meubels, goederen, …
  – De scheidingswanden die rechtstreeks op de vloer aangrijpen.


PLAATSEN MET VLOERELEMENTEN UIT GEWAPEND BETON

Toepassing GLADDE elementen : Hoeveelheden volgens plannen en meetstaat.

 • Boven xxxxxxxxxxxxxxxxxx :
  Dikte xxx mm + min. xx mm druklaag
  Gebruiksbelasting : x.xx kN/m²
  Nuttige Belasting : x.xx kN/m²
  ……………………….

Toepassing RUWE elementen : Hoeveelheden volgens plannen en meetstaat.

 • Boven xxxxxxxxxxxxxxxxxx :
  Dikte xxx mm + min. xx mm druklaag
  Gebruiksbelasting : x.xx kN/m²
  Nuttige Belasting : x.xx kN/m²
  ……………………….
Download Word doc.