Terminologie der belastingen 2017-03-17T13:16:50+00:00

TERMINOLOGIE DER BELASTINGEN

Voor de berekening van de elementen onderscheiden we de volgende belastingen :

A – Eigen gewicht : omvat de welfsels, de voegvulling en de eventuele druklaag.

B – Afwerking :  omvat de combinatie van de afwerklagen (uitvulchape, isolatie, chape en vloerbekleding), het verlaagde plafond of de bepleistering

C – Gebruiksbelasting :  omvat al de niet-permanente belastingen : personen, meubels, goederen, …
Voor daken : sneeuw, wind, …

D – Muren :  eventuele muren of scheidingswanden die rechtstreeks op de vloer aangrijpen

Nuttige Belasting = de som van de afwerking, gebruiksbelasting en eventuele muren.

Nuttige Belasting = de som van de afwerking, gebruiksbelasting en eventuele muren.

FINGO
PLANT 1 Nijverheidsstraat 21
PLANT 2 Industrieweg 22
B-2390 Malle
T +32 (0) 3 309 26 26
F +32 (0) 3 311 72 41

FINGO-FREDERICKX
Schuttersveldstraat 11
B-3272 Messelbroek
T +32 (0)13 78 00 78
F +32 (0)13 77 83 95

fingo@fingo.be