TERMINOLOGIE DER BELASTINGEN

Voor de berekening van de elementen onderscheiden we de volgende belastingen :

A – Eigen gewicht : omvat de welfsels, de voegvulling en de eventuele druklaag.

B – Afwerking :  omvat de combinatie van de afwerklagen (uitvulchape, isolatie, chape en vloerbekleding), het verlaagde plafond of de bepleistering

C – Gebruiksbelasting :  omvat al de niet-permanente belastingen : personen, meubels, goederen, …
Voor daken : sneeuw, wind, …

D – Muren :  eventuele muren of scheidingswanden die rechtstreeks op de vloer aangrijpen

Nuttige Belasting = de som van de afwerking, gebruiksbelasting en eventuele muren.

Nuttige Belasting = de som van de afwerking, gebruiksbelasting en eventuele muren.